wieloproblemowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 34 szych poziomów . Wielopoziomowe nauczanie zastosował w klasach niższych R. Więckowski, autor książki pt. "Zapobieganie opóźnieniom w początkowym nauczaniu". Wydaje się, że istotę nauczania wielopoziomowego lepiej oddaje termin: nauczanie wieloproblemowe...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kujawiński, Jerzy 1972. Skuteczność stosowania półprogramowanych podręczników w początkowym nauczaniu, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.