wieloprocesorowość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nia pewnych typów błędów. W niektórych rozwią¬ zaniach dla zwiększenia niezawodności pracy systemu komputerowego oraz zwiększenia jego mocy obliczeniowej może występować kilka p.c. Mówimy wówczas o wieloprocesorowości. Termin ten nie obejmuje jednak rozwiązań, w których prócz jednego p.c. występują kanały, które też są procesorami, ale przeznaczonymi tylko do obsługi urządzeń zewnętrznych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Modrzewski, Jerzy (red.) 1978. Encyklopedia techniki wojskowej, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.