wieloprogowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czające przygotowanie do nauki bardziej systematycznej. W tym celu, o czym była mowa w poprzednim rozdziale, trzeba będzie odpowiednio wyzyskać możliwości pracy intelektualnej, które dzieci rzeczywiście posiadają, a jednocześnie — aby lepiej te możliwości wykorzystać — stale łączyć wiadomości z umiejętnościami, orientację z działaniem, elementarną teorią z odpowiadającą jej praktyką. Nie jest przy tym wykluczone, iż cezurę wieloprogową utrzyma się — rozkładając ją na klasy III—VI — nie tylko dlatego, by nie przeciążać pierwszej klasy kursu podstawowego, lecz i dlatego, że nie wszystkie przedmioty nauczania przedstawiają dla dzieci te same trudności...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Okoń, Wincenty 1969. Podstawy wykształcenia ogólnego, wyd. 2, Warszawa : Nasza Księgarnia
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.