wieloprzerwowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Doc. Janusz Migdalski zajął się systemami z dwoma rodzajami uszkodzeń. Za pracę z tego zakresu pt. „Niezawodność przełączników wieloprzerwowych” uzyskał on w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki stopień naukowy doktora nauk technicznych. Opracowane na podstawie tych metod czterotomowe tablice zostały udostępnione zainteresowanym placówkom naukowym, zarówno wojskowym, jak i cywilnym...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Kaznowski, Bohdan 1988. Uskrzydlanie. Z życia ITWL, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.