wieloprzyczynowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pokarmów węglowodanowych. Niemniej przyczyny i mechanizm pow stawania p.z. nie są dostatecznie znane i istnieją w tym zakresie różne teorie i hipotezy; uważa się ją za chorobę wieloprzyczynową, w przebiegu której znaczenie mają zarówno czynniki wewnątrzpochodne, jak i zewnątrzpochodne. W zapobieganiu obowiązuje ścisłe przestrzeganie higieny jamy ustnej od wczesnego dzieciństwa; zaleca się również stosowanie związków fluoru miejscowo i do wewnątrz; w leczeniu — możliwie !...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.