wieloprzypadkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) icli brak, tzn. tu zgodnie z koncepcją Noreena kazusy zostały zastąpione przez bezkońcówkowe statusy, jak w językach romańskich lub w wielu językach grupy malajsko-polinezyjskiej. Wyłania się jednak problem, który system jest trudniejszy z punktu widzenia informacji, czy system wieloprzypadkowy w sensie formalnym, czy też jego biegun przeciwny — system pozycyjny albo nawet kontekstowy, jak we wspomnianym języku malgaskim. Powszechnie panuje przekonanie, że „trudne” są języki formalnie wieloprzypadkowe. Jest to jednak twierdzenie błędne. Jest wprost...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kempf, Zdzisław 1978. Próba teorii przypadków. Cz. I, Opole : Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.