wielopunktowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ciągi klasy V i VI mierzy się metodą ze środka jeden raz (w jednym kierunku) w sieciach nawiązanych wielopunktowo, a dwa razy — w sieciach niezależnych lub nawiązanych jednopunktowo. Długości celowych nie mogą być większe od 60 m. Odchyłki zamknięcia ciągów I rzędu pomiędzy reperami nawiązania nie powinny przekraczać w klasie V ±30 j/L mm, a w klasie VI ±10j/l cm, gdzie L — długość ciągu w km...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Odlanicki-Poczobutt, Michał 1971. Geodezja. Podręcznik dla studiów inżynieryjno-budowlanych, wyd. 2 uzup., Warszawa : PPWK
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.