wieloraki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Drugą grupą hipotez, dla których kryterjum lex patriae okaże się niewystarczające, to ludzie o podwójnem, lub wielorakiem nawet obywatelstwie. I tu znów, jak poprzednio, nie mamy na myśli hipotez nieregularnych, — włóczęgów, przestępców i t. p., — ale przypadki, gdzie podwójne obywatelstwo jest konsekwencją kolizji zasad ustawodawstwa o obywatelstwie, mianowicie przeciwstawiających się sobie zasad jus sanguinis i jus soli. Są państwa, które uza...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Babiński, Leon 1935. Zarys wykładu prawa międzynarodowego prywatnego. I. Nauki ogólne. Prawo osobowe, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.