wielorako

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jedna prowadzi duchowieństwo samo do niepotrzebnych zbytków i nadużyć, często do niechęci pomiędzy klerem wyższym i niższym, druga jest wieczną pokusą dla skarbów głodnych i chciwych. Jedną i drugą rozwiązywano wielorako w Europie, ale nigdy zgodnie, nigdy z przyzwoleniem duchowieństwa. Zawsze ono protestowało, zawsze sądziło się skrzywdzonem w swoich prawach i wolności; i zawsze słusznie, bo rozwiązywano kwestyę zaborem dóbr i opłacaniem duchownych ze skarbu państwa. Pomysł Leszczyńskiego jest...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tarnowski, Stanisław 1903. Historya literatury polskiej. T. 1-3, wyd. drugie, przejrz. i dopełn., Warszawa : Słowo
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.