wieloraz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Do tej grupy nazw należą np. terminy: „Liczba dzielna”, „dzielnik” i „wieloraz” (obecnie „dzielna”, „dzielnik” i „iloraz’). Pomimo zwiększe40 	P. Skaradkiewicz, Arytmetyka czyli nauka o rachunkach sposobem łatwym, y do wyższey Matematyki Reguł przystosowanym z Autorów wybornych zebrana, Warszawa 1766...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bąk, Mieczysław 1984. Powstanie i rozwój polskiej terminologii nauk ścisłych, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.