wielorezonatorowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) magnetron wielorezonatorowy — magnetron generujący drgania elektromagnetyczne w zakresie centymetrowym i milimetrowym; składa się z cylindrycznej katody otoczonej tzw. blokiem anodowym. Rolę katody spełnia katoda tlenkowa o dużej wydajności...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Mendygrał, Zenon 1971. 1000 słów o radiu i elektronice, wyd. 2 uzup., Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.