wielorodny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nie można odnieść całkowicie do jednej z tych kategorii. Wydzielenie przez tow. Stalina języka z nadbudowy, ustalenie stosunku pojęć nadbudowy do świadomości społecznej, sformułowanie właściwości nadbudowy — każe w konsekwencji przyjąć, że istnieją takie przejawy bytu społecznego, które nie mieszczą się całkowicie w kategorii nadbudowy, które mają charakter zjawisk niejednolitych, w swej strukturze wielorodnych. Ponadto — że możliwe jest przemieszczanie się zjawisk w rozwoju historycznym z nadbudowy do ideologii, do świadomości społecznej, zależnie od tego jakie funkcje te zjawiska pełnią w danej konkretnej rzeczywistości historycznej. Takiemu przemieszczaniu podlegają właśnie przejawy sztuki. Takie postawienie sprawy umożliwi nam zaliczenie sztuki do przejawów klasowych: nie wydzieli jej z walki klasowej, nie neguje jej aktywności w walce ideologicznej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lissa, Zofia 1952. Niektóre zagadnienia estetyki muzycznej w świetle artykułów Józefa Stalina o marksizmie w językoznawstwie, Kraków : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.