wielorodowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Omawialiśmy dotąd różne struktury (całości społeczne) z epoki przedklasowej, klasowej i z epoki budownictwa nowych społeczeństw, z epoki budownictwa społeczeństw socjalistycznych. Nie dysponujemy dla tych różnych całości jakąś jedną nazwą. Najpierw — jak mówiliśmy — był to ród lub zalążkowe (złożone z dwu rodów) plemię, następnie rozwinięta wspólnota (wielorodowa) plemienna, następnie wspólnoty różnorodne etnicznie i zróżnicowane klasowo, a złączone politycznie (państwa starożytne i średniowieczne). Czasy nowożytne, których początki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Cackowski, Zdzisław 1974. Główne pojęcia materializmu historycznego, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.