wierszyk-dedykacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cała przedostatnia strofa utworu (po w. 36). Trzeci etap, który nastąpił zapewne bezpośrednio przed przesłaniem rękopisów do druku, wprowadził jeszcze większe skreślenia: odrzuceniu uległy trzy zwrotki po w. 16; wszystkie powtarzały zresztą myśl wyrażoną lepiej w strofach sąsiednich i mogły się wydać poecie niepotrzebnym rozwadnianiem wierszyka-dedykacji” (Dzieła wszyst., s. 182)...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Mickiewicz, Adam 1986. Wybór poezyj. T. 1-2, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.