wierszyk-piosenka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) drukował wiersze dla dzieci w czasopismach pedagoga poznańskiego, Ewarysta Estkowskiego, „Szkółka dla Dzieci” i „Szkółka dla Młodzieży”. Tu ukazały się tak potem popularne wiersze: Kalina, Złoty Kubek, Jak to na Mazowszu. W 1862 r. ukazał się zbiorek L. Piosenki wiejskie dla ochronek; są to w większości parafrazy pieśni ludowych, zgrupowane w cyklach: Wiośnianki, Letnice, Dumki, Przyśpiewki. Z tego zbiorku pochodzi także prosty, pełen uroku wierszyk-piosenka Oj, sikorko, sikoreczko, wydany osobno (1959) w serii NK „Poczytaj mi mamo” (niestety, bez podania informacji, skąd tekst zaczerpnięto i kto jest autorem melodii). W roku 1960 wydano zbiorek jego wierszy Skrzypeczki z lipeczki w opr. J. Radomskiej...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Kuliczkowska, Krystyna, Słońska, Irena (red.) 1964. Mały słownik literatury dla dzieci i młodzieży, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.