wierzbakowiec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Najciekawszą stosunkowo zapowiedź stanowił tu niewątpliwie tom Grześczaka, poety, o którym piszę szerzej nieco w „Roczniku” 1961 (s. 38) na marginesie następnego jego zbioru. W ogóle jednak żaden z „wierzbakowców” nie wyszedł tu jeszcze z manowców językowego rozwichrzenia, niezbyt skoordynowanej gonitwy za słowem, własnym wyrazem, dotychczas — w sensie jakiejś bardziej określonej, osobistej postawy — jeszcze nie osiągniętym...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.