wilgocić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wilczurze 1. W, Ms Ip. rzecz. r. m. wilczur-, 2. C, Ms lp. rzecz, wilczura wilczurach, wilczurami, wilczurom wilgła 1. M, W lp. r. ż. przym. wilgly; 2. 3 os. lp. r. ż. cz. prz. czas. wilgnąć wilgly 1. M, (B), W lp. r. m. przym.; 2. 3 os. Im. r. niem.-os. cz. prz. czas. wilgnąć wilgoci 1. D, C, W, Ms rzecz. blm. r. ż. wilgoć’, 2.3 os. lp. cz. ter. czas. wilgocić, rząd» wilgoć 1. M, B rzecz. blm. r. ż.; 2. 2 os. lp. rozk. czas. wilgocić wilgotniej 1. st. w. przysłów, wilgotno’, 2. 2 os. lp. rozk. czas. wilgotnieć win 1. D lm. rzecz. r. ż. wina; 2. D lm. rzecz. r. n. wino wina 1. M lp. rzecz. r. ż.; 2. D lp., M, B, W lm. rzecz. r. n. wino...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Buttler, Danuta (red.) 1984. Słownik polskich form homonimicznych, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.