wilgotno-adiabatycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dla zrozumienia tego pojęcia wyobraźmy sobie, że pewna jednostka powietrza rozpoczęła z punktu A (rys. 119) wędrówkę ku górze oziębiając się sucho-adiabatycznie aż do poziomu punktu B, gdzie rozpoczął się proces kondensacji. Jednostka powietrza kontynuując swoją wędrówkę w wyższe rejony oziębia się teraz wilgotno-adiabatycznie tak długo, dopóki cała znajdująca się w niej wilgoć nie ulegnie kondensacji, co przypuszczalnie nastąpi na poziomie punktu C. Takie pozbawione wilgoci powietrze, które zawiera całe ciepło wyzwolone przy kondensacji opada teraz z punktu C do poziomu 1000 mb (punkt D) ogrzewając się sucho-addabatycznie. Nowa wielkość...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Gładysz, Bronisław 1957. Meteorologia dla żeglugi morskiej, Gdynia : Wyd. Morskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.