witalistycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Powyżej zarysowane ramy światopoglądowe stworzyły dogodne warunki dla wytworzenia się w niemieckim, protestanckim kręgu kulturowym swoistej koncepcji nauki i w jej zakresie także koncepcji naukowej medycyny. Została ona zbudowana w oparciu o program znacznie wykraczający poza ujęcie witalistyczne. spotykane w tradycji średniowiecznej i w nurcie witalistycznie zorien...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MedycN - Medycyna Nowożytna (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.