witalnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) już za sobą drugie tomy, wydane w r. 1961, które wyraźniej pozwalają określić ich oblicze: u Brylla — obsesją brzydoty i trywialnej codzienności z akcentem witalnie optymistycznym, u Iredyńskiego — sarkazm i amorałizm, krzepnące w coraz bardziej usztucznione i trudne do rozszyfrowania maski, u Sliwonika — elegijność i nastroje dekadencko-sentymentalne, u Kryski — tendencje stylizatorskie 0 wtórnym nieco, literackim źródle inspiracji. Z tym wszystkim oso...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.