witamina

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) O substancjach podobnych, występujących w różnych wytworach roślinnych i zwierzęcych narazie wiadomo tylko, iż niektóre z nich tracą swą czynność już skutkiem wysuszenia, inne podczas ogrzewania danych wytworów; dalej że jedne z nich rozpuszcząją się w wodzie lub alkoholu, inne zaś tylko w tłuszczach lub rozpuszczalnikach tłuszczów. W analogji do witaminy Funka i te zupełnie jeszcze nieznane ciała nazwano nazwą ogólną witamin...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Arthus, Maurice 1922. Podstawy chemji fizjologicznej, przeł. M. Dominikiewicz, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.