witeziowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Trudniej obronić młodopolszezyznę przed zarzutem wprowadzenia fałszywego icitezia, bo istotnie SW jedyny przykład daje w przysłówku witeziowo, użytym przez Tadeusza Micińskiego w zdaniu: «Można było się przyjrzeć tym rysom, dźwigającym na sobie wieki, a tak witeziowo młodym». Ale SW jest tu dziwnie niepełny. Oto już na 11 lat przed datą wydania jego tomu VII (z literą W), w r. 1908 zaczął się w Warszawie ukazywać «Witeź, czasopismo społeczno-polityczne i artystyczno-literackie», wydawane i redagowane przez H...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nitsch, Kazimierz 1955. Wybór pism polonistycznych. T. 2. Studia wyrazowe, Wrocław ; Kraków, Zakład im. Ossolińskich
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.