witosowiec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Chodziło mu o to, aby osłabić wpływy wielkoobszarnicze przez wprowadzenie do samorządu zwolenników swoich, a tym samym wzmocnić na tym terenie witosowców i piłsudczyków. Była to, jak określał później Stalin, walka „Piłsudskiego jako przedstawiciela drobnomieszczańskich i drobnoszlacheckich warstw przeciwko Poznańczykom, reprezentującym wielkich kapitalistów i obszarników“28. Na tego ro...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
SiM - Studia i Materiały
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.