witryk

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W parafiach miejskich witrykami byli mieszczanie. Spośród 10 miast, które znajdowały się w tym czasie na terenie omawianego archidiakonatu, witryków spotykamy w sześciu. W jednym wypadku funkcje witryka pełnił wójt. Spośród zaś 101 witryków, istniejących przy kościołach wiejskich 2 było sołtysami, 4 karczmarzami, 1 włodarzem, reszta zaś stanowili kmiecie. Dane te wskazywałyby na to, że witrycy rekrutowali się w zasadzie spośród dołów społecznych. Przedstawicieli szlachty spotyka się wśród nich bardzo rzadko. Można więc powiedzieć, że witrycy stanowili...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.