wizowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Napisy angielskie i hebrajskie zastąpiły na drogowskazach francuskie i arabskie. Zatrzymujemy się przy moście. Dyrektor wycieczki załatwia formalności wizowe a my, pokrzepiwszy się chanaańskiemi winogronami, żegnamy Liban i jego niezapomniane zachody, kolumny dalekiego Baalbeku i całą Syrję z różnobarwnej majoliki w słońcu Baala wypaloną...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Godlewski, Franciszek 1930. Wśród znieważanych bogów. Z podróży na Wschód, Warszawa : Dom Książki Polskiej
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.