wizualno-werbalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Stąd powszechność argumentacji nie wprost, odwołującej się do inteligencji czy poczucia estetycznego, co pociąga chętne sięganie do prezentacji produktów za pomocą figur i tropów wizualno-werbalnych (zob. Bonsiepe 1972)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
JaK - Język a Kultura (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.