wkorzenienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) które z nich zasiliły pracę charytatywną Lasek. Poza tymi, którzy oddali się całkowicie pracy w Laskach, było wiele osób, które odbyły tam dłuższy lub krótszy staż pracując w jakimś dziale lub służąc doraźną pomocą. To związanie z terenem czynnego miłosierdzia a jednocześnie z nurtem głębokiego życia z wiary, z ofiarą trudu dnia powszedniego „za duchową ślepotę świata" było wkorzenieniem tej grupy teoretyków, intelektualistów, artystów, którym zawsze groziło przekształcenie się w pięknoduchów, w grunt autentycznej nadprzyrodzoności. Matka Czacka stała się również Matką „Kółka”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.