wnęcić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Alexander VI., że zyska nowe księstwo dla swej rodziny, Wonecya że dom aragoński poniżonym zostanie, Neapol, że wygna zohydzonych Hiszpanów. Nikt nie pamiętał jaką to zakałą jest obca pomoc, jak trudno z kraju pozbyć się raz wnęconych cudzoziemców, i jaki to ogrom niemoralności, bezwstydu, łotrostwa, miało rozhukane żołdactwo przydać do już i tak niezmiernego zepsucia. Ocknięcie się było okropne, kiedy rzezie, pożogi i najsprośniejsze gwałty przekonały Włochów, iż nie sprzymierzeńcowi, ale dumnemu zdobywcy kraj swój otworzyli. Grom...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.