wnioskowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ścić zdanie: „Gdy więc założyłem, że ziemia się porusza, rozpatrzeć teraz należy, czy dla niej stosownym będzie ruch wieloraki.“ ’) W rozdziale X księgi I zamiast słów: „Stąd nie wahamy się głosić“ popraw „Stąd chcemy wnioskować“ i nieco niżej zamiast słów: „to przez rzeczywisty bieg ziemi tłumaczyć się daje“ czytać należy: „to w wnioskowaniu o biegu ziemi sprawdza się;“ nareszcie na końcu rozdziału polecono wyrzucić zupełnie te niesłychanie wzniosłe słowa: „Otóż to jest tak wielkie dzieło Najwyższego 1“ 1 2) Tytuł rozdziała XI „Wykład trojakiego biegu ziemi,“ ma być zmieniony w ten sposób: „O hypotezach troistego ruchu ziemi i o jego dowodzeniu.“ 3) ,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polkowski, Ignacy 1873. Żywot Mikołaja Kopernika, wyd. 2, Gniezno : Druk. J. B. Langiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.