wobulować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Każdorazowo, gdy częstotliwość wobulowana fwob staje się równa częstotliwości dowolnej harmonicznej generatora kwarcowego, na wyjściu mieszacza pojawiają się impulsy dudnień zerowych (rys. 13.6a)...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Mirski, Grigorij J. 1973. Miernictwo elektroniczne, przeł. A. Lewińska-Romicka, Warszawa : WKiŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.