woda-zwierciadło

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W tomie I Nowel (W skład tego tomu wchodzą Nowele <1898), Nad urwiskiem <1900) i cztery Listy ze wsi, włączone do drugiego wydania Nad urwiskiem <1909)) zestawienia bliźniacze występują sporadycznie, np. w noweli Przeznaczenie jest tylko jedna konstrukcja tego typu: światło-szczęście 28, w Bezdomnych również tylko jedno zestawienie na określenie śnieżycy: śnieżyca-matka 45. Podobnie jest w innych nowelach, np. emeryt-tetryk 58, woda-zwierciadło 60, ojciec-nieboszczyk 78, sen-przyjaciel 84, kobieta-wdowa 124, Jan-pijak, człowiek-sęp i in. Tylko w Krótkim śnie użył autor czterech formacji tego typu. Uderza fakt, że nowelka tama charakter alegoryczny, stąd owe postaci, jak Siostrzyca Miłość 144 i 145/146 (forma bez łącznika), siostrzyca Fantazja 144 i Prawda-kochanka 146...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Karaś, Mieczysław et al. (red.) 1972. Symbolae polonicae in honorem Stanislai Jodłowski, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.