wodotlenek

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ne k.s. otrzymuje się w reakcjach —*■ sulfonowania, są one ważnymi półproduktami we wszystkich działach syntezy organicznej; odgrywają podobną rolę jak chlorowcopochodne w syntezach związków alifatycznych; w wyniku hydrolizy otrzymuje się z nich węglowodory aromatyczne; przez stapianie: 1) z wodotlenkami pierwiastków alkalicznych otrzymuje się z nich fenole; 2) z cyjankami tych metali — nitryle. W wyniku redukcji powstają z nich —► merkaptany aromatyczne, zw. tio...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.