wojażowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) publikowanych fragmentów. Podróżowanie Iwaszkiewicza, przynajmniej to utrwalone w literackich zapisach, posiada charakter bardzo szczególny, można by powiedzieć, że w owych tak licznych podróżach nieporównanie mniej znaczą przestrzenie aniżeli powroty do miejsc już znanych. Więc nie ma w Podróżach do Polski Bałtyku, Mazur i Suwalszczyzny, również ziem na wschód oraz zachód od Krakowa. Ale jest wojażowanie w różnych okresach życia do Sandomierza, żyje Kraków również z różnych epok, Zakopane i Tatry, Mazowsze, oczywiście Warszawa, Poznań i drogi do niego prowadzące. Więcej wspominania aniżeli t u i...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Goetel, Ferdynand 1957. Z dnia na dzień, Londyn : Orbis Księgarnia Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.