wojownik-arystokrata

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przydomek Polias (grodzka) podkreśla państwową rolę Ateny, która w epoce orientalizacji, tak jak wszystkie inne boginie w swoich stolicach, przeobraziła się we władczynię grodu siedzącą na tronie. Atena Promachos jest patronką nie tylko wojowników-arystokratów, ale strategiem hoplitów dowodzącym w bitwie, dlatego też hoplici, zaraz po Zeusie, jej dziękują za zwycięstwo i główną część łupu jej składają w ofierze. Te nowe przydomki Ateny świadczą o tendencjach do modernizowania tradycji, ale w sumie jest Atena zawsze wykładnikiem potęgi, kultury, sztuki i nauki swego grodu, duchowej stolicy całej Hellady...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Keller, Józef (red.) 1968. Zarys dziejów religii. Praca zbiorowa, Warszawa : Iskry
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.