wojskowo-lekarski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tyczne; b) biblioteki akademii wojsk. i szköl oficerskich; kierunki ich specjalizacji wyznaczaj^ macierzyste uczelnie; do wi?kszych nalez^: Akad. Sztabu Generainego, WAP, WAT, Wyzszej Szkoty Marynarki Wojennej, Gtöwna Biblioteka Wojskowo-Lekarska, Biblioteka Naukowa Sztabu Generainego; c) biblioteki instytutöw naukowo-badawczych o wqskim zakresie specjalizacji, np. Wojskowego Instytutu Historycznego, Wojskowe...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.