wojskowo-produkcyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dlatego też program szkolenia wojsk obrony terytorialnej, obok zagadnień ogólnowojskowych, główny nacisk kładzie na szkolenie wojskowo-produkcyjne, przysposabianie żołnierzy do takich prac, jak usuwanie zniszczeń, odbudowa i budowa dróg, odbudowa siedzib ludzkich i zakładów pracy, budowanie schronów i zbiorników wodnych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Chaber, Ferdynand et al.(red.) 1965. 120 pytań i odpowiedzi. Gospodarka narodowa. Polityka rolna. Oświata i kultura. Obywatel i państwo. Sprawy mię­dzynarodowe, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo