wokółjęzykowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Natomiast sama perswazja jako własność wypowiedzi językowej da się od biedy pomieścić pod hasłem „funkcja impresywna”, wziętym z Jakobsona. Sądzę, że instrumentalne potraktowanie języka polskiego jako służebnego wobec sąsiadujących z nim obszarów kultury wymaga pilnego odświeżenia właśnie owych funkcji. Schemat uparcie powtarzany już nie mieści tego, co w rzeczywistości wokółjęzykowej zaczęło funkcjonować w ostatnim czasie. Paradoksalnie chciałbym się tu upomnieć o tradycję i to stosunkowo odległą. Tradycji tej na imię retoryka i ery styka. Bardzo wolno wraca ona na katedry akademickie, w szkole jednak jest chyba jak dotąd traktowana jako coś raczej egzotycznego. Do kwestii przydatności retoryki wrócę jeszcze w dalszej partii tego tekstu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mazur, Jan (red.) 1999. Polska polityka językowa na przełomie tysiącleci, Lublin : UMCS
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.