woldenberski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) samo, jak u inteligencji pozostałej w kraju. Niemniej, większość jeńców woldenberskich, tęskniąc żarliwie za ojczyzną, myślała już w latach niewoli o tym, że w Polsce po wojnie będzie potrzeba wielu nauczycieli, budowniczych, agronomów, buchalterów i innych wysoko kwalifikowanych fachowców — i czyniła wszystko, aby się zawczasu do tych zadań należycie przygotować. Po...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Brandys, Marian 1955. Wyprawa do oflagu, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.