woliera-ptaszarnia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w swoim pałacu letnim Maru-Aten w Tell el-Amarna. Składały się nań wydzielone przestrzenie, w których lokowano duże sadzawki i liczne pawilony. Znajdowały się tam też woliery-ptaszarnie, w których trzymano rozmaite gatunki ptaków takich, jak na przykład pelikany. Inne ptaki z podciętymi skrzydłami żyły na wolności...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Charageat, Marguerite 1978. Sztuka ogrodów, przeł. A. Morawińska, H. Pawlikowska, Warszawa : WAiF
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.