wolnodewizowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) O stałym wzroście naszego eksportu do krajów wolnodewizowych w okresie Planu 5-letniego 1956— 1960 świadczą następujące wskaźniki (przyjmując wyniki 1956 za 100): dla r. 1957 — 147, dla 1958 — 335, dla 1959 — 595 i wreszcie dla 1960 — 862...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lichniak, Zygmunt 1961. Na przykładzie filmu, Warszawa : Pax
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.