woskobojnia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 386 Józef Trypućko wolą (asg) 402 wolą — niewolą GOI wole (gsg) 399 wolej GOI wolen 438 wolik 267 wolny (z gen) G73 wołać (z gen) 675 wołoszka 725 wonią 396 wonić 545 wonie (pl) 725 wonnoście (npl) 428 ‘worotnik 725 woskobojnia 725 * woz 88' 'wózek 102 wozik 267 wozisko 295 woźnica 154 woźny 163 wozy (ipl) 375 woźniczy 321 woźny 163 wódula 725 ‘wojsko 106 ‘wojskowo 106 ‘wojskowość 106 ‘wojskowy 106 wpadły 560 wpajać 725 wpatrywać się 535 wplecion 438 ‘wpływać do czego 609 ‘wpółbłotny 308 ‘wprost 114 w przecięciu 601 *w przecz 601 w przemian 645 wprzęgę (praes) 493 wprzęgł 127 wprzężon 438 wracać się 571 *wrah 725 wraz 601 wrażliwy 170 wrażliwy 170 wrąbać 593 wreszcie 165 wreście 165 wrodzony 204 wrogi (npl) 365, (apl) 371 ‘wrogowy 302 *wrojony 204 wrósł 92 wroście (praes) 494 wróżbiarski 175 wróżyć 83 wrócić (się) 567, 571, 590, 591 wrócon 438 wróg (z dat) 682 ‘wrota 103 wróżbit 347 w rychle 601 wrzasnąć 516 ‘wrzeć 725 wrzeć 50 wrzezać się 725 wrzosisty 318 wrżący 185 ‘wsadowić 725 wschód-południe 725 wsi (npl) 429 wsiędzie 127 wsiękać 127 wsięknąć 127, 516. 725...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Trypućko, Józef 1957. Język Władysława Syrokomli (Ludwika Kondratowicza). Przyczynek do dziejów polskiego języka literackiego w wieku XIX. [T.] 2, Uppsala : A.-B. Lundequistska Bokhandeln
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.