woszczarka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wynika z tego wniosek, że w okresie nie sprzyjającym już trawieniu pyłku w organizmie, z powodu obniżającej się temperatury w ulu, zamiast pszczół przygotowanych do zimowli są w większości pszczoły zbieraczki i woszczarki. Znaczna część z nich nie może wziąć już udziału w pielęgnacji czerwiu późną zimą lub wczesną wiosną. Są one potencjalnym źródłem zakażenia chorobą sporowcową i ginąc przedwcześnie pogarszają warunki bytowania pozostałych pszczół w ulu. Jeśli interpretację powyższą uznamy za słuszną, to...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ka­li­now­ski, Józef 1988. ABC pszczelarza, wyd. 2 popraw. i uzup., Warszawa : PWRiL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.