wpisywalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Różność owych myśli nie sprowadza się jedynie do różnicy podmiotów, albowiem ich zasadnicza odmienność nie zezwala nawet na rozważanie kwestii wspólnych im treści obiektywnych. Osoba X myśląc o prostokącie, będzie mieć na myśli równoległoboczny czworokąt wpisywalny w koło, podczas gdy osoba Y - rownoległoboczny czworokąt o równych sumach kątów przeciwległych. Gdyby utożsamić znaczenie z konotacją, 106...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Olech, Adam 1993. Język, wyrażenia i znaczenia. Semiotyka Kazimierza Ajdukiewicza, Częstochowa : WSP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.