wrzątnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Mniej wyraźny podział rysuje się wśród intermorfów I2 pod względem lewostronnej Walencji. Brak tu w zasadzie intermorfów, które stanowiłyby odrębne klasy. Zwartą grupkę stanowią jedynie cztery segmenty -ęt-, -ąt-, -joraz -t- (jeśli pominąć tu formację itacyzm), które wydzielane są po podstawach czasownikowych [cierpiętnik, wrzątnik, żyjątko, truciciel). Z podstawami czasownikowymi łączą się ponadto -el- [czytelnik), -ar- [suszarnik), -al- [oczyszczalnik), -on- [uczennica), -ow- [motowidlo), -w- [dziewiarstwo)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.