wrzos

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Niestety, związek etymologiczny z vreśti nie przedstawia się wyraźnie, gdyż w razie tej ewentualności mielibyśmy po polsku wyraz „wrzeszeń“ 112. Nasuwa się jednak jeszcze jedno przypuszczenie. W gwarach polskich zachował się wyraz ,,wrześniak“ dla oznaczenia gatunku miodu, a pasiecznicy w tym miesiącu „wywożą ule, żeby z kwiatów wrzosa pszczoły wrześniakiem swoje wykończyły plastry" m. Istotnie na jesieni, gdy brak już kwiatów, kwitnięcie wrzosów jest zjawiskiem bardzo pożądanym dla gospodarki pszczelnej. Toteż nie będzie zbyt śmiałą supozycja,...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Łowmiański, Henryk 1953. Podstawy gospodarcze formowania się państw słowiańskich, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.