wschodniobułgarski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tak więc po dość nawet pobieżnym rozpatrzeniu zagadnienia palatalności w dzisiejszych językach słowiańskich musimy dojść do przekonania wyrażonego już na początku tego artykułu, że ujęcie Baudouina de Courtenay może się utrzymać tylko jako bardzo ogólnikowe. Faktem najbardziej się sprzeciwiającym temu ujęciu jest właśnie fonetyka wschodniobułgarska...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bartelski, Lesław M. 1963. Jeździec z Madary. Szkice o ziemi bułgarskiej, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.