wschodniowielkopolski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) e ó, e o, a w typie wielkopolskim w połączenia eN oN (yN uN). Nowy system był prosty: a o e u y i. Taki jest na ogół system w centrum Polski, w gwarach sieradzkich, łęczyckich, łowickich i wschodniowielkopolskich. Ale naokoło tego ośrodka, najbardziej zbliżonego do typu literackiego, istnieją dialekty z systemami bogatszymi, bardziej staroświeckimi. Tak np. istnieją jeszcze w południowej Małopolsce gwary zachowujące ą i g, &, ewentualnie też ó e. Toteż ich system jest równy lub bliski staropolskiemu (np. pod Sączem, pod Żywcem). Podobny system istniał w części Śląska, gdzie istniało ą...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Urbańczyk, Stanisław 1962. Zarys dialektologii polskiej, wyd. 2 zmien. i rozszerz., Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.