wskazywalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nek „koń“, wielość ludzi — pod gatunek „człowiek“. Wszak w tym sensie żadna wielość bytów i nic w ogóle nie podpada pod Sokratesa ani pod Kalliasa, ani pod żaden poszczególny kamień, ani pod żaden w ogóle byt wskazywalny. Każdy z takich bytów wskazywalnych, każda...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Kurkowska, Halina, Skorupka, Stanisław 1966. Stylistyka polska. Zarys, wyd. 3, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.