wskazywanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Słowacki był dumnym, przykrym w stosunkach codziennego życia, może nawet kapryśnym, ale czystym, jak łza, moralnie. Duma jego wypływała ze świadomości swej godności ludzkiej, swego geniuszu i niezależności osobistej. Uważał poezyę za środek do uszlachetnienia dusz i wskazywania ludziom wzniosłych celów i ideałów, kazał bezwładnym poruszać się bryłom, budził samowiedzę polityczną i społeczną, wołał naród do nowego życia, chciał zrobić z jego imienia »pacierz co płacze, i piorun, co błyska«, pragnął w nim widzieć nie »pawia narodów i papugę«, lecz posąg »tak hartowny, że w gromach nie pęknie«, posąg, co . . . z piorunów ma ręce i wieniec;...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Trzpis, Henryk 1909. Ze studyów nad Słowackim, Kraków : G. Gebethner i Sp.
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.