współ-radość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Doskonalenie moralne i estetyczne jest celem bardziej zbliżonym do wysiłków sztuki niż nauki. Rozumienie bliźniego jest rzeczywiście istotne. Rozumienie będzie jednak owocne tylko wtedy, gdy oparte jest na współ-radości i współcierpieniu. Pielęgnowanie tych najważniejszych sprężyn działań moralnych jest tym, co pozostaje z religii po oczyszczeniu jej ze składowej zabobonów. W tym sensie religia stanowi ważny składnik wychowania, uwzględniany zbyt mało, a szczególnie wykorzystywany zbyt mało systematycznie20...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Einstein, Albert 2001. Pisma filozoficzne, przeł. K. Napiórkowski, Warszawa : De Agostini & Altaya
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.